Kansallinen Kulttuuriliitto

 

Kansallinen Kulttuuriliitto ry (KKL) on valtakunnallinen poliittinen kulttuurijärjestö, jolla on eri puolilla maata kymmeniä paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät kulttuuritapahtumia. KKL:n jäsenjärjestöissä on yhteensä noin 8oo henkilöjäsentä.

KKL toimii kulttuurista kiinnostuneiden, kulttuurityöntekijöidenja taiteenharjoittajien yhteistyöjärjestönä omaehtoisen kulttuurityönkehittämiseksi. Liitto järjestää kursseja, seminaareja, kulttuuri- ja taidetilaisuuksia. KKL ottaa myös kantaa ajankohtaisiin kulttuuria koskeviin kysymyksiin. Liitto tekee yhteistyötä mm. Kokoomuksen kulttuurivaltuuskunnan ja Kansallisen Sivistysliiton kanssa.

Kansallinen Kulttuuriliitto ry perustettiin vuonna 1973 Porvarillisen Kulttuurityön Liitto -nimisenä ja se on lähes ainoa 1970-luvulla synnytetyistä valtakunnallisista poliittisista kulttuurijärjestöistä, joka edelleen toimii.