Kansallinen Kulttuuriliitto

 

Kansallinen Kulttuuriliitto ry perustettiin vuonna 1973 Porvarillisen Kulttuurityön Liitto -nimisenä ja se on lähes ainoa 1970-luvulla synnytetyistä valtakunnallisista poliittisista kulttuurijärjestöistä, joka edelleen toimii.

Kansallinen Kulttuuriliitto toimii kulttuurityöntekijöiden ja taiteenharjoittajien yhteistyöjärjestönä omaehtoisen kulttuurityön kehittämiseksi. Liitto järjestää kursseja, seminaareja, kulttuuri- ja taidetilaisuuksia sekä tukee etupäässä nuorten taiteenharjoittajien toimintaa järjestämällä heille esiintymistilaisuuksia. Järjestöllä on eri puolilla maata kymmeniä paikallisyhdistyksiä, jotka järjestävät tilaisuuksia ja tapahtumia sekä noin 1300 henkilöjäsentä.

 

 

Liittokokouksessa valitaan vuosittain hallitus, joka vastaa toiminnan toteuttamisesta. Vuonna 1977 perustettu naistoimikunta on kerännyt varoja kulttuurin tukemiseksi ja joilla on mm. ostettu sello, joka on Sibeliusakatemian käytössä. Liittohallitus jakaa vuosittain nuorten taiteilijoiden stipendin.

Liiton sääntöjen mukainen tarkoituksemme on:

 

2§ toimia omaehtoisen kulttuurityön ja harrastustoiminnan virittäjänä ja kehittäjänä kansalaisten keskuudessa. Pyrkiä yleisen koulutuksen ja kulttuurin tason kohottamiseen. Kehittää yhteiskunnan kulttuuripalveluja ulottumaan tasapuolisesti kansalaisten keskuuteen taloudellisista, alueellisista ja sosiaalisista tekijöistä riippumatta edistää moniarvoista kulttuuri- ajattelua laajentaa porvarillista yhteistyötä kulttuuripolitiikan alalla. Tukea ja kehittää suomalaisia kulttuuriarvoja sekä edistää moniarvoista kulttuuriyhteistyötä.

 

3§ harjoittaa jäsenistönsä ja sen ulkopuolella tarkoitusperiään edistävää tiedotustyötä ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kursseja, neuvottelutilaisuuksia, kokous- ja koulutus-tilaisuuksia, näyttelyjä ja juhlia